2% z dane

Ako nám môžete pomôcť

Sme malé občianske združenie, zaoberajúce sa výukou jazdy na koni. Aby sme mohli pre naše koníky a našich klientov vytvoriť vhodnejšie podmienky na túto prevádzku,

VENUJTE NÁM PROSÍM 2%(3%) VAŠICH DANÍ.

Umožníte nám dokončiť aspoň jeden z plánovaných projektov – Bezpečné ohradenie jazdiarne, vybudovanie kvalitného osvetlenie jazdiarne, vynovenie skokového materiálu, nový kvalitnejší jazdiarenský poklad a pod. 2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

2016 – Vyhlásenie

2016 – Potvrdenie

2016 – Daňové priznanie

 

Údaje o prijímateľovi

IČO/SID: 45786658
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Jazdecký klub MiAs, Občianské združenie
Sídlo – Ulica: Zuby
Súpisné/orientačné číslo: 9
PSČ: 90021
Obec: Svätý Jur

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane:

15.2.2016 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.03.2016 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2016 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2016 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania. 30.4.2016 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

 

Ďakujeme všetkým darcom – spoločnostiam a všetkým ľuďom, ktorí majú záujem nás akokoľvek v našej činnosti podporiť, aby sme mohli skvalitňovať naše služby, zveľaďovať a zmodernizovať jazdiareň, aby sa naše koníky a všetky ostatné zvieratká i naši žiaci mali čo najlepšie.